Hiyokko

Hiyokko - ひよっこ

Director:

Kurosaki Hiroshi, Tanaka Tadashi (田中正), Fukuoka Toshitake (福岡利武)

Cast:

 • Arimura Kasumi as Yatabe Mineko (heroine)
 • Sawamura Ikki as Yatabe Minoru
 • Kimura Yoshino as Yatabe Miyoko
 • Furuya Ikko as Yatabe Shigeru
 • Mineta Kazunobu (峯田和伸) as Koiwai Muneo
 • Miyahara Kanau (宮原和) as Yatabe Chiyoko
 • Takahashi Rai as Yatabe Susumu
 • Sakuma Yui as Sukegawa Tokiko
 • Izumisawa Yuuki as Sumitani Mitsuo
 • Hada Michiko as Sukegawa Kimiko
 • Shibata Rie as Sumitani Kiyo
 • Toyama Toshiya as Sukegawa Shoji
 • Matsuo Satoru as Mashiko Jiro
 • Miyamoto Nobuko as Makino Suzuko
 • Sasaki Kuranosuke as Makino Shogo
 • Yatsui Ichiro (やついいちろう) as Igawa Genji
 • Sato Hitomi as Asakura Takako
 • Isomura Hayato (磯村勇斗) as Maeda Hidetoshi
 • Ryusei Ryo as Watahiki Masayoshi
 • Wakui Emi as Nagai Aiko
 • Matsumoto Honoka as Nabatame Sumiko
 • Fujino Ryoko (藤野涼子) as Kanehira Toyoko
 • Kojima Fujiko as Akiba Sachiko
 • Yagi Yuki as Natsui Yuuko

Release Year: 2017

Country: Japan

Genre: Drama

Status: Ongoing


PLOT

The 96th NHK Asadora is about Mineko, a girl born in Ibaraki Prefecture, who comes up to Tokyo for the mass employment during the high economic growth period. The story begins in 1964, the year of the Tokyo Olympics, and portrays her eventful life and growth as a person. -- NHK

LINK DOWNLOAD
LIST EPISODES DOWNLOAD TORRENT DOWNLOAD VIDEO LANGUAGE SUBTITLE WACTH ONLINE RECAP
Hiyokko Episode 114 (raw) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 114
Hiyokko Episode 113 (raw) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 113
Hiyokko Episode 112 (raw) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 112
Hiyokko Episode 111 (raw) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 111
Hiyokko Episode 110 (raw) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 110
Hiyokko Episode 109 (raw) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 109
Hiyokko Episode 108 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 108
Hiyokko Episode 107 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 107
Hiyokko Episode 106 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 106
Hiyokko Episode 105 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 105
Hiyokko Episode 104 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 104
Hiyokko Episode 103 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 103
Hiyokko Episode 102 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 102
Hiyokko Episode 101 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 101
Hiyokko Episode 100 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 100
Hiyokko Episode 99 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 99
Hiyokko Episode 98 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 98
Hiyokko Episode 97 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 97
Hiyokko Episode 96 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 96
Hiyokko Episode 95 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 95
Hiyokko Episode 94 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 94
Hiyokko Episode 93 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 93
Hiyokko Episode 92 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 92
Hiyokko Episode 91 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 91
Hiyokko Episode 90 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 90
Hiyokko Episode 89 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 89
Hiyokko Episode 88 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 88
Hiyokko Episode 87 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 87
Hiyokko Episode 86 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 86
Hiyokko Episode 85 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 85
Hiyokko Episode 84 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 84
Hiyokko Episode 83 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 83
Hiyokko Episode 82 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 82
Hiyokko Episode 81 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 81
Hiyokko Episode 80 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 80
Hiyokko Episode 79 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 79
Hiyokko Episode 78 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 78
Hiyokko Episode 77 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 77
Hiyokko Episode 76 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 76
Hiyokko Episode 75 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 75
Hiyokko Episode 74 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 74
Hiyokko Episode 73 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 73
Hiyokko Episode 72 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 72
Hiyokko Episode 71 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 71
Hiyokko Episode 70 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 70
Hiyokko Episode 69 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 69
Hiyokko Episode 68 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 68
Hiyokko Episode 67 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 67
Hiyokko Episode 66 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 66
Hiyokko Episode 65 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 65
Hiyokko Episode 64 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 64
Hiyokko Episode 63 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 63
Hiyokko Episode 62 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 62
Hiyokko Episode 61 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 61
Hiyokko Episode 60 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 60
Hiyokko Episode 60 (raw) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 60
Hiyokko Episode 59 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 59
Hiyokko Episode 58 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 58
Hiyokko Episode 57 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 57
Hiyokko Episode 56 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 56
Hiyokko Episode 55 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 55
Hiyokko Episode 54 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 54
Hiyokko Episode 53 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 53
Hiyokko Episode 52 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 52
Hiyokko Episode 51 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 51
Hiyokko Episode 50 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 50
Hiyokko Episode 49 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 49
Hiyokko Episode 48 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 48
Hiyokko Episode 47 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 47
Hiyokko Episode 46 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 46
Hiyokko Episode 45 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 45
Hiyokko Episode 44 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 44
Hiyokko Episode 43 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 43
Hiyokko Episode 42 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 42
Hiyokko Episode 41 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 41
Hiyokko Episode 40 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 40
Hiyokko Episode 39 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 39
Hiyokko Episode 38 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 38
Hiyokko Episode 37 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 37
Hiyokko Episode 36 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 36
Hiyokko Episode 35 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 35
Hiyokko Episode 34 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 34
Hiyokko Episode 33 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 33
Hiyokko Episode 32 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 32
Hiyokko Episode 31 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 31
Hiyokko Episode 30 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 30
Hiyokko Episode 29 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 29
Hiyokko Episode 28 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 28
Hiyokko Episode 27 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 27
Hiyokko Episode 26 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 26
Hiyokko Episode 25 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 25
Hiyokko Episode 24 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 24
Hiyokko Episode 23 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 23
Hiyokko Episode 22 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 22
Hiyokko Episode 21 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 21
Hiyokko Episode 20 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 20
Hiyokko Episode 19 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 19
Hiyokko Episode 18 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 18
Hiyokko Episode 17 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 17
Hiyokko Episode 16 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 16
Hiyokko Episode 15 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 15
Hiyokko Episode 14 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 14
Hiyokko Episode 13 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 13
Hiyokko Episode 12 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 12
Hiyokko Episode 11 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 11
Hiyokko Episode 10 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 10
Hiyokko Episode 9 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 9
Hiyokko Episode 8 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 8
Hiyokko Episode 7 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 7
Hiyokko Episode 6 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 6
Hiyokko Episode 5 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 5
Hiyokko Episode 4 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 4
Hiyokko Episode 3 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 3
Hiyokko Episode 2 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 2
Hiyokko Episode 1 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 1

Hiyokko Torrent downloads full episodes

Close ADS[X]