Hiyokko

Hiyokko - ひよっこ

Director:

Kurosaki Hiroshi, Tanaka Tadashi (田中正), Fukuoka Toshitake (福岡利武)

Cast:

 • Arimura Kasumi as Yatabe Mineko (heroine)
 • Sawamura Ikki as Yatabe Minoru
 • Kimura Yoshino as Yatabe Miyoko
 • Furuya Ikko as Yatabe Shigeru
 • Mineta Kazunobu (峯田和伸) as Koiwai Muneo
 • Miyahara Kanau (宮原和) as Yatabe Chiyoko
 • Takahashi Rai as Yatabe Susumu
 • Sakuma Yui as Sukegawa Tokiko
 • Izumisawa Yuuki as Sumitani Mitsuo
 • Hada Michiko as Sukegawa Kimiko
 • Shibata Rie as Sumitani Kiyo
 • Toyama Toshiya as Sukegawa Shoji
 • Matsuo Satoru as Mashiko Jiro
 • Miyamoto Nobuko as Makino Suzuko
 • Sasaki Kuranosuke as Makino Shogo
 • Yatsui Ichiro (やついいちろう) as Igawa Genji
 • Sato Hitomi as Asakura Takako
 • Isomura Hayato (磯村勇斗) as Maeda Hidetoshi
 • Ryusei Ryo as Watahiki Masayoshi
 • Wakui Emi as Nagai Aiko
 • Matsumoto Honoka as Nabatame Sumiko
 • Fujino Ryoko (藤野涼子) as Kanehira Toyoko
 • Kojima Fujiko as Akiba Sachiko
 • Yagi Yuki as Natsui Yuuko

Release Year: 2017

Country: Japan

Genre: Drama

Status: Ongoing


PLOT

The 96th NHK Asadora is about Mineko, a girl born in Ibaraki Prefecture, who comes up to Tokyo for the mass employment during the high economic growth period. The story begins in 1964, the year of the Tokyo Olympics, and portrays her eventful life and growth as a person. -- NHK

LINK DOWNLOAD
LIST EPISODES DOWNLOAD TORRENT DOWNLOAD VIDEO LANGUAGE SUBTITLE WACTH ONLINE RECAP
Hiyokko Episode 66 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 66
Hiyokko Episode 65 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 65
Hiyokko Episode 64 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 64
Hiyokko Episode 63 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 63
Hiyokko Episode 62 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 62
Hiyokko Episode 61 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 61
Hiyokko Episode 60 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 60
Hiyokko Episode 60 (raw) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 60
Hiyokko Episode 59 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 59
Hiyokko Episode 58 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 58
Hiyokko Episode 57 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 57
Hiyokko Episode 56 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 56
Hiyokko Episode 55 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 55
Hiyokko Episode 54 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 54
Hiyokko Episode 53 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 53
Hiyokko Episode 52 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 52
Hiyokko Episode 51 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 51
Hiyokko Episode 50 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 50
Hiyokko Episode 49 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 49
Hiyokko Episode 48 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 48
Hiyokko Episode 47 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 47
Hiyokko Episode 46 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 46
Hiyokko Episode 45 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 45
Hiyokko Episode 44 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 44
Hiyokko Episode 43 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 43
Hiyokko Episode 42 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 42
Hiyokko Episode 41 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 41
Hiyokko Episode 40 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 40
Hiyokko Episode 39 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 39
Hiyokko Episode 38 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 38
Hiyokko Episode 37 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 37
Hiyokko Episode 36 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 36
Hiyokko Episode 35 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 35
Hiyokko Episode 34 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 34
Hiyokko Episode 33 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 33
Hiyokko Episode 32 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 32
Hiyokko Episode 31 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 31
Hiyokko Episode 30 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 30
Hiyokko Episode 29 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 29
Hiyokko Episode 28 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 28
Hiyokko Episode 27 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 27
Hiyokko Episode 26 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 26
Hiyokko Episode 25 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 25
Hiyokko Episode 24 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 24
Hiyokko Episode 23 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 23
Hiyokko Episode 22 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 22
Hiyokko Episode 21 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 21
Hiyokko Episode 20 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 20
Hiyokko Episode 19 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 19
Hiyokko Episode 18 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 18
Hiyokko Episode 17 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 17
Hiyokko Episode 16 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 16
Hiyokko Episode 15 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 15
Hiyokko Episode 14 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 14
Hiyokko Episode 13 (sub) XVID || HD 720 Download Hiyokko Episode 13
Hiyokko Episode 12 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 12
Hiyokko Episode 11 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 11
Hiyokko Episode 10 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 10
Hiyokko Episode 9 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 9
Hiyokko Episode 8 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 8
Hiyokko Episode 7 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 7
Hiyokko Episode 6 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 6
Hiyokko Episode 5 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 5
Hiyokko Episode 4 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 4
Hiyokko Episode 3 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 3
Hiyokko Episode 2 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 2
Hiyokko Episode 1 (sub) XVID || HD 720 Download English Hiyokko Episode 1

Hiyokko Torrent downloads full episodes

Close ADS[X]